≡ Menu

Kamus Istilah

Kamus Istilah

Kamus Istilah ini disusun mengikut turutan ruangan sesuatu rencana berdasarkan muka surat. Semoga dapat membantu pembaca lebih memahami mesej yang ditulis.

FITRAH

fraternal >> bersaudara.

poliandri >> bersuami lebih daripada seorang pada masa yang sama.

poligami >> beristeri lebih daripada seorang pada masa yang sama.

poligini >> Perkahwinan atau berpasangan dengan lebih daripada seorang atau satu haiwan betina pada satu masa.

MUTIARA TASAWUF

khusyuk >> dengan penuh minat atau sepenuh hati (ketika mendengar atau berbuat sesuatu), dengan sungguh-sungguh (ketika berbuat ibadat dan lain-lain), dgn menumpukan perhatian dan minat yang sepenuhnya (kepada sesuatu).

makrifatullah >> ilmu mengenal Allah.

CERNA MINDA

himmah >> keazaman.

tarqiyyah >> penambahbaikan.

HARAMAIN

al-mukarramah >> kata sifat bagi Makkah yang membawa maksud yang dimuliakan.

al-musyarrafah >> kata sifat bagi Kaabah yang membawa maksud yang dimuliakan.

barakah >> berkat.

hajarulaswad >> batu hitam di Kaabah yang menjadi tanda permulaan dan penghabisan pusingan tawaf.

FIQAH AMALI

endorsement >> sokongan.

USAHA JAYA

extension >> sambungan.

leaflet >> risalah.

maintenance >> penyelenggaraan.

POTENSI

mithqal >> unit timbangan berat

CETUSAN

artikulasi >> cara atau proses menyebut bunyi atau kata dengan jelas. Penyataan idea atau perasaan terutamanya dengan kata-kata.

autobiografi >> riwayat hidup yang ditulis sendiri.

fungsional >> yang mempunyai atau diberi tugas-tugas tertentu.

integral >> mengenai keseluruhannya, menjadi lengkap dengan bahagian-bahagiannya.

islah >>usaha untuk mengembalikan sesuatu keadaan kepada suatu keadaan yang betul, tepat dan sesuai.

khuluk >> sifat, pekerti, pembawaan, laku.

mekanistik >> cara menjelaskan sesuatu seperti kejadian semula jadi yang diandaikan sama spt perlakuan sesuatu mesin yang kompleks.

muaddib >> pengajar, pengasuh, pendidik.

mualim >> orang yang ahli dalam bidang agama, guru agama,

murabbi >> orang yang mendidik atau membimbing, pendidik, pembimbing.

tajdid >> pembaharuan (yang menurut ulama fiqah bererti menghidupkan kembali ajaran Rasulullah yang semakin ditinggalkan akibat amalan bidaah).

MAQASID SYARIAH

hifz al-din >> menjaga agama.

istitabah >> meminta supaya seseorang itu bertaubat.

riddah >> perbuatan keluar daripada agama Islam, sama ada melalui perbuatan, perkataan, atau niat.

REMAJA

ikhtilat >> percampuran antara lelaki dan wanita.

MUNAKAHAT

fasakh >> pembatalan nikah apabila puncanya disedari akibat tidak sahihnya nikah (seperti perkahwinan adik-beradik seibu sebapa).

SYIAR

al-hadyu >> haiwan korban.

haji >> rukun Islam yang kelima yang memerlukan seseorang Islam (yang cukup syaratnya) pergi ke Makkah dan melakukan beberapa ibadat yang berkaitan dengan fardu itu.

taqarrub >> mendekatkan diri kepada Allah.

tasyrik >> hari yg ke-11, ke-12 dan ke-13 dalam bulan Zulhijah.

udhiyyah >> amalan menghampirkan diri kpd Allah dgn menyembelih binatang ternakan (lembu, kambing, kerbau, dan lain-lain) pada 10 Zulhijah atau tiga hari selepasnya (hari Tasyrik) dengan mengagihkan sebahagian daripada daging itu kepada fakir miskin.

MONOLOG SEORANG LELAKI

kumulonimbus >> awan berwarna kelabu gelap apabila dilihat dari bawah dan berwarna putih gelap apabila dilihat dari sisi. Awan tersebut mempunyai ukuran menegak yang sangat tinggi dan biasanya dikaitkan dengan ribut petir dan hujan yang lebat.

TIB NABAWI

ayan >> sawan babi.

epilepsi >> sejenis penyakit saraf yang menyebabkan seseorang tidak sedar dengan anggotanya bergerak menyentak-nyentak, (penyakit) gila babi, sawan.

MURABBI

ba alawi >> sebutan bagi keturunan al-Husain bin Ali r.a., cucu Rasulullah s.a.w. – (daripada pasangan suami isteri Sayidina Ali Abi Talib dan Fatimah al-Zahra binti Muhammad s.a.w.).

TAUHID

mutashabihat >> perkara yang samar dan tidak jelas hukumnya.

nasakh >> membatalkan.

SFG Engineering Services
  |  Nilai, Negeri Sembilan
 - 18 Apr 2019

We have a upcoming project in Malaysia for Excavator Operators and Wheel Loaders for rock dumping. If you are available, please send a updated CV, copy of passport and all trade qu...

Shibsi Technologies Private Limited
  |  null, null
 - 15 Apr 2019

Essential Responsibilities and DutiesAnalyze, design, develop, and maintain products. assist in commercialization.Assist in identifying and organizing requirements. Apply usability...

SFG Engineering Services
  |  Nilai, Negeri Sembilan
 - 18 Apr 2019

Shovel Operators needed for contract in Malaysia. Please send a updated CV, copy of passport and all trade qualification certificates to rosemary sfgengineering.co.za. Must have a ...

Shibsi Technologies Private Limited
  |  null, null
 - 15 Apr 2019

Essential Responsibilities and DutiesAnalyze, design, develop, and maintain products. assist in commercialization.Assist in identifying and organizing requirements. Apply usability...

SFG Engineering Services
  |  Nilai, Negeri Sembilan
 - 18 Apr 2019

Barge Masters needed for project in Malaysia. Please send updted CV, copy of passport and all trade qualifiation certificates to rosemary sfgengineering.co.za. Must have experiense...

dahmakan
  |  null, null
 - 17 Apr 2019

dahmakan is one of the fastest growing food tech startups in Southeast Asia. We make food delivery an everyday choice by delivering chef made meals below restaurant prices at the ...

neuvoo job search kerja-kerja

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.