≡ Menu

Tujuh Jenis Neraka Dan Azab

 Tujuh Jenis Neraka Dan Azab

Sebahagian Ulama’ menerangkan mengenai pintu-pintu neraka sebagaimana Firman Allah :

Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka (Surah Al-Hijr: 44)

Golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafiq, dan syaitan, jarak antara satu pintu dengan pintu yg lain adalah lima ratus tahun, dan tujuh ratus tahun perjalanan.

Dan di setiap pintu, ada azab berlipat ganda dan di setiap satu azab menyerang satu orang dalam setiap neraka itu ada malaikat yang kasar dan kejam.hati mereka (malaikat) lebih keras dari batu.

(1) Pintu pertama : JAHANNAM

Dinamakan Jahannam kerana penghuninya bermuka masam, baik lelaki mahu pun perempuan, mereka saling memakan daging-daging mereka sendiri, Jahanam azabnya lebih ringan dari pada yang lainya.

Allah Berfirman “Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yg lain supaya mereka merasakan azab” (Surah An-Nisa; 56)

(2) Pintu kedua : LAZHA NAZZATAN LISYSYAWA

Tempat ini dihuni oleh orang-orang yang memakan kedua tangan dan kakinya sendiri, mereka adalah orang-orang yg menyimpang dari tauhid dan berpaling dari ajaran yang dibawah Baginda Rasulallah s.a.w.

(3) Pintu ketiga : SAQAR

Dinamakan demikian kerana orang yang ada di dalam memakan dagingnya sendiri tanpa tulang.

(4) Pintu keempat : AL-HUTHAMAH

Allah berfirman “Dan tahukah anda apa itu Hathamah itu? iaitu api yg disediakan Allah yang dinyalakan” (Surah Al-Humazah:5-6),

Dinamakan demikian kerana penghuninya menghancurkan tulang dan membakar hatinya sendiri,
Allah berfirman “yang membakar sampai ke hati” (Surah Al-Humazah: 7)

Api neraka membakar dari telapak kakinya sampai membakar hatinya,dan melontarkan bunga api sebesar istana,Allah Berfirman

“Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana,seolah-olah ia iringan unta yg kuning” (Surah Al-Mursalat: 32-33).

Ia berwarna sangat hitam.Bunga api neraka itu melontarkan ke langit kemudian turun membakar wajah, tangan, dan badan-badan mereka. Mereka menangis sampai kering air matanya.kemudian mereka menangis air mata darah hingga kering.kemudian mereka menangis air mata nanah hingga kering.

Oleh kerana banyaknya, sehingga kapal boleh melewat lopak air mata,darah, dan nanah yang tumpah tersebut.

(5) Pintu kelima : AL-JAHIM

Disebut Al-Jahim kerana bara apinya sangat besar, satu bara api lebih besar sari pada dunia.

(6) Pintu keenam : AS-SA’IR

Dinamakan As-Sa’ir karena apinya menyala terus dan tidak pernah padam sejak diciptakan. Di dalamnya terdapat tiga ratus istana, dalam setiap istana ada tiga ratus rumah, dalam setiap rumah ada tiga ratus bentuk azab dan siksaan, di dalamnya terdapat ular, kalajeking, saham, rantai,dan perhambaan, di dalamnya juga ada penjara bawah tanah yang mendatangkan kesedihan. Tidak ada azab yang lebih berat dari penjara ini, apabila di bukakan pintu penjara ini maka semua penghuni neraka mengalami kesdihan yang luar biasa.

(7) Pintu ketujuh : AL-HAWIYAH

Dinamakan Hawiyah karena siapa yang masuk ke dalamnya tidak akan keluar selama-lamanya. Dalam neraka ini ada telaga yang terus menerus menyala. Allah Berfirman “Tiap-tiap kali nyala api itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka apinya” (Surah Al-Isra’:97)

Apabila pintu telaga dibuka, api keluar hingga menjadikan api yang lain takut dan berlindung darinya.

Tempat inilah yang dimaksud ayat tersebut. 

Saudara-saudariku yang saya hormati dan sangat saya cintai,semoga dengan sedikit mengetahui tentang tujuh macam neraka dan azabnya, kita bisa semakin menambah keimanan kita.

Untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkanNya dan apa yang dilarangNya.

Amin ya Rabbal’Alamin.

Synthomer
  |  (Unspecified city),
 - 20 Jul 2017

Synthomer's European Graduate Programme (SynGP) offers highly qualified university graduates excellent career prospects and the unique opportunity to create a group wide network of...

Binary.com
  |  (Unspecified city),
 - 20 Jul 2017

Senior Perl Developer. Binary.com is seeking a driven, proactive, and highly experienced Senior Perl Developer. You will write robust, high quality, and production ready code that...

Uber
  |  (Unspecified city), Johor
 - 20 Jul 2017

SIAPA KAMI. Pandu dengan Uber dan dapat bayaran mingguan dalam bentuk tambang dengan membantu komuniti kita bergerak sekitar bandar. Memandu dengan Uber adalah cara hebat untuk me...

Tangent International
  |  (Unspecified city),
 - 19 Jul 2017

Executive Marketing Consultant. We are looking for an Executive Marketing Consultant, who will be result oriented and able to act as a key advisory to the Carrier Network Project,...

Uber
  |  Johor Bahru, Johor
 - 19 Jul 2017

SIAPA KAMI. Pandu dengan Uber dan dapat bayaran mingguan dalam bentuk tambang dengan membantu komuniti kita bergerak sekitar bandar. Memandu dengan Uber adalah cara hebat untuk me...

Binary.com
  |  (Unspecified city),
 - 20 Jul 2017

Cryptocurrency Blockchain Developer. Binary.com is seeking a driven, proactive, and experienced developer with extensive knowledge of cryptocurrency and blockchain concepts. You w...

neuvoo job search kerja-kerja

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment