≡ Menu

Pengertian Sirah

Pengertian Sirah

Sirah adalah riwayat hidup ataupun jalan perjuangan RasuluLlah s.a.w. Di dalam tulisan-tulisan dahulu, perkataan sirah digunakan untuk menceritakan kisah-kisah peperangan atau ghazwah Rasulullah s.a.w. Oleh itu karya Ibn Ishaq‘ dinamakan sebagai kitab Maghazi  dan juga sebagai Sirah. Hafiz Ibn Hajaral-Asqalani’ di dalam kitabnya, Fathul Bari, menggunakan kedua-dua istilah maghazi dan sirah sebagai sama‘.

Pada mulanya, kisah hidup Rasulullah s.a.w yang berkaitan dengan maghazi lebih ditonjolkan kerana ia melibatkan bapa-bapa dan datuk-datuk kepada orang-orang yang masih hidup pada zaman perkembangan ‘ilmu sirah. Oleh kerana para sahabah yang terlibat dalam peperangan bersama-sama Rasulullah s.a.w dahulu diberikan kemuliaan pada zaman khulafa rasyidun, maka adalah wajar anak cucu mereka juga diberikan penghormatan. Oleh itu kisah-kisah peperangan Rasulullah s.a.w yang berkaitan dengan para sahabah ini ditonjolkan dalam bentuk cerita-cerita sahaja‘. Iaitu ia tidak disampaikan secara periwayatan melalui sanad tertentu. Sebaliknya dalam periwayatan hadith, pada  masa itu lagi para ‘ulama’ telah lebih berhati-hati terhadap sanad dan orang-orang yang meriwayatkannya.

Sehingga abad ketiga hijrah, kitab-kitab yang dinamakan sebagai sirah, seperti Sirah ibn Hisyam’, Sirah Ibn ‘Aidh’, Sirah al-Umawi‘ dan lain-lain, sebenarnya adalah kitab-kitab yang pada umumnya mengisahkan ghazwah Rasulullah s.a.w. Bagaimanapun selepas itu kitab-kitab sirah mula memuatkan perkara-perkara lain dalam kehidupan RasuluLlah s.a.w. Kesan daripada usaha-usaha tersebut muncullah kitab-kitab sirah yang langsung tidak membicarakan berkenaan ghazwah. Sebagai contoh, kitab al-Mawahib al-Ladunniyah’, adalah sebuah kitab yang mengandungi segala kisah kehidupan  Rasulullah s.a.w kecuali ghazwah.

Namun demikian, para ‘ulama’ yang terljbat dalam pengumpulan hadith yang juga sedang giat dijalankan pada masa itu, menganggap bahawa sirah dan maghazi mempunyai sedikit perbezaan daripada hadith. Cara yang berbeza dalam menyampaikan hadith dan ghazwah ini menyebabkan para ‘ulama’ memisahkan riwayat-riwayat yang mengandungi hukum fiqh dengan riwayat-riwayat yang tidak bersifat demikian‘. Dengan wujudnya asas-asas mustalahul hadith, penulis-penulis sirah disenaraikan oleh ‘ulama’ dalam kumpulan periwayat-periwayat akhbar’ dan status mereka dianggap di tingkat bawah para muhaddithin.

Seterusnya, dengan perkembangan pembukuan penulisan-penulisan sirah dan hadith, haluan keduanya  juga berbeza’. Lama kelamaan, perbezaan ini semakin ketara hinggakan para penulis sirah Rasulullah s.a.w dianggap bertentangan dengan golongan muhaddithin‘. Cara-cara periwayatan dan penelitian terhadap rawi berbeza di antara mereka. Para muhaddithin tidak mengambil sebarang riwayat yang diragui kesahihannya, manakala para penulis sirah pula tidak mengikat diri mereka dengan syarat-syarat ketat yang ditetapkan oleh muhaddithin’.

Dengan pendekatan yang berbeza inilah kita dapati bahawa penulisan kitab-kitab hadith berbentuk masanid dan musannafat, sedangkan penulisan kitab-kitab sirah dilihat daripada segi susunan masa yang berturutan menggambarkan kehidupan Rasulullah s.a.w dari awal hidupnya sehinggalah
kewafatannya.

Synthomer
  |  (Unspecified city),
 - 20 Jul 2017

Synthomer's European Graduate Programme (SynGP) offers highly qualified university graduates excellent career prospects and the unique opportunity to create a group wide network of...

Keysight Technologies
  |  George Town, Penang
 - 20 Jul 2017

Job Description. Improves products, processes and components to meet agreed upon objectives. May redesign products or components to meet cost objectives, component technology obsol...

SanDisk
  |  (Unspecified city), Penang
 - 20 Jul 2017

Req ID. 31244. approved. approved. SanDisk offers a highly competitive compensation package and great benefits. SanDisk provides equal employment opportunities to all employees and...

Micron
  |  Jementah, Johor
 - 20 Jul 2017

Req. ID. 85415. JOB SUMMARY. The Facilities DI WWTP Engineer provides engineering support to oversee, plan and ensure proper operations and maintenance of the De Ionized Water (DI)...

Amdocs, Inc.
  |  Kuala Lumpur, Kuala Lumpur
 - 20 Jul 2017

Referral Bonus Reward Amount. RM1,000.00. In case this job is open for Amdocs employees only "Refer Friend to Job" option is disabled. Who are we. If you're a smartphone user then...

AIA Careers
  |  Cyberjaya, Selangor
 - 20 Jul 2017

Job Summary. Process authorized POS transactions within the required benchmarks. Data cleansing on project basis. Key Responsibilties. Ensure that the agreed Individual processing...

neuvoo job search kerja-kerja

Incoming search terms:

apa itu sirah,pengertian sirah
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment