≡ Menu

KUNCI

KUNCI

Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu kunci untuk membukanya, Allah menjadikan kunci pembuka solat adalah bersuci sebagaiman sabda Rasulullah s.a.w ‘Kunci solat adalah bersuci’

Allah s.w.t menjadikan kunci pembuka haji adalah ihram: 

1. Kunci kebajikan adalah kejujuran

2. Kunci surga adalah tauhid

3. Kunci ilmu adalah bagusnya bertanya dan mendengarkan

4. Kunci kemenangan adalah kesabaran

5. Kunci ditambahnya nikmat adalah syukur

6. Kunci kewalian adalah mahabbah dan zikir

7. Kunci keberuntungan adalah takwa

8. Kunci taufik adalah harap dan cemas kepada Allah ‘Azza wa Jalla

9. Kunci dikabulkan adalah doa

10. Kunci keinginan terhadap akhirat adalah zuhud di dunia

11. Kunci keimanan adalah tafakkur pada hal yang diperintahkan Allah, keselamatan bagi-Nya, serta keikhlasan terhadap-Nya di dalam kecintaan, kebencian, melakukan, dan meninggalkan

12. Kunci hidupnya hati adalah tadabbur al-Qur’an, beribadah di waktu sahur, dan meninggalkan dosa-dosa

13. Kunci didapatkannya rahmat adalah ihsan di dalam peribadatan terhadap Khaliq dan berupaya memberi manfaat kepada para hamba-Nya

14. Kunci rezeki adalah usaha bersama istighfar dan takwa

15. Kunci kemuliaan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya

16. Kunci persiapan untuk akhirat adalah pendeknya angan-angan

17. Kunci semua kebaikan adalah keinginan terhadap Allah dan kampung akhirat

18. Kunci semua kejelekan adalah cinta dunia dan panjangnya angan-angan

“Ini adalah bab yang agung dari bab-bab ilmu yang paling bermanfaat, yaitu mengetahui pintu-pintu kebaikan dan kejelekan, tidaklah diberi taufik untuk mengetahuinya dan memperhatikannya kecuali seorang yang memiliki bagian dan taufik yang agung, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menjadikan kunci bagi setiap kebaikan dan kejelekan.

kunci dan pintu untuk masuk kepadanya sebagaimana Allah jadikan kesyirikan, kesombongan, berpaling dari apa yang disampaikan Allah kepada Rasul-Nya, dan lalai dari dzikir terhadap-Nya dan melaksanakan hak-Nya sebagai kunci ke neraka.

Sebagaimana Allah s.w.t jadikan khamr sebagai kunci segala dosa

Dia jadikan nyanyian sebagai kunci perzinaan

Dia jadikan melepaskan pandangan pada gamba-gambar sebagai kunci kegelisahan dan kegandrungan

Dia jadikan kemalasan dan kesantaian sebagai kunci kerugian dan luputnya segala sesuatu

Dia jadikan kemaksiatan-kemaksiatan sebagai kunci kekufuran

Dia jadikan dusta sebagai kunci kenifakan (kemunafikan)

Dia jadikan kekikiran dan ketamakan sebagai kunci kebakhilan, memutus silaturahim, serta mengambil harta dengan cara yang tidak halal dan Dia jadikan berpaling dari apa yang dibawa Rasul sebagai kunci segala kebid’ahan dan kesesatan.

Synthomer
  |  (Unspecified city),
 - 23 Jul 2017

Synthomer's European Graduate Programme (SynGP) offers highly qualified university graduates excellent career prospects and the unique opportunity to create a group wide network of...

Uber
  |  (Unspecified city), Johor
 - 24 Jul 2017

SIAPA KAMI. Pandu dengan Uber dan dapat bayaran mingguan dalam bentuk tambang dengan membantu komuniti kita bergerak sekitar bandar. Memandu dengan Uber adalah cara hebat untuk me...

AIA Hong Kong
  |  (Unspecified city),
 - 24 Jul 2017

Description. Company Name. AIA BHD Position Title. Branch Executive Department. Functional Area. Johor Bahru DU Customer Centre Reports to. Branch Head Current Job Grade Level CCB0...

Binary.com
  |  (Unspecified city),
 - 23 Jul 2017

PostgreSQL Database Programmer and Administrator (DBA). Binary.com is seeking a driven, proactive, and highly experienced PostgreSQL Database Programmer. Administrator. You will p...

Binary.com
  |  (Unspecified city),
 - 23 Jul 2017

Senior Perl Developer. Binary.com is seeking a driven, proactive, and highly experienced Senior Perl Developer. You will write robust, high quality, and production ready code that...

Binary.com
  |  (Unspecified city),
 - 23 Jul 2017

Cryptocurrency Blockchain Developer. Binary.com is seeking a driven, proactive, and experienced developer with extensive knowledge of cryptocurrency and blockchain concepts. You w...

neuvoo job search kerja-kerja

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment