≡ Menu

Kefahaman yang Baik

Kefahaman yang Baik

Pembentukan para du’at yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w juga bertujuan untuk menanamkan kefahaman yang betul di kalangan para sahabah berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia, tujuan hidup di dunia ini serta peranan muslim dalam membentuk sebuah masyarakat yang menegakkan aqidah tauhid.

Pembentukan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w juga menekankan kepada pengasasan matlamat hidup yang jelas di kalangan para sahabat. Bagi mereka dunia ini adalah tempat berhenti sejenak dalam perjalanan manusia yang panjang dan jauh menuju hari Pertemuan dengan Allah. Di dalam perhentian sementara ini, manusia dikehendaki bekerja bersungguh-sungguh bagimembekalkan dirinya bagi pertemuan tersebut.

Sejak awal-awal lagi, al-Quran telah menghujani kaum muslimin dengan ayat-ayat yang menyatakan tujuan hidup seperti ini tanpa samar dan kabur.

Firman Allah:

“Hari Kiamat, apakah Hari Kiamat itu?. Tahukah kamu apakah Hari Kiamat itu?. Pada hari itu manusia adalah seperti bulu yang bertaburan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)-n ya, maka tempat kembalin ya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawziyah itu?. (Iaitu) api yang sangat panas. ” (Al-Qari’ah: 1-11)

“Dan Kami akan memberi tauik kepada jalan yang mudah oleh sebab itu berikanlah peringatan kerana peringatan itu bermanfa’at, orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran, orang-orang yang celaka(kafir) akan menjauhin ya. (Iaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka). Kemudian dia tidak mati di dalamn ya dan tidak (pula) hidup. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhann ya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia wi. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang dahulu, (iaitu) K itab-kimb Ibrahim dan Musa. ”(Al-A’la: 8-19)

Berdasarkan kepada hakikat kesudahan hidup manusia berakhir dengan memasuki neraka atau syurga akibat kufur atau beriman, maka para sahabah memahami bahawa tujuan kehidupan ini adalah untuk menjadikan dunia ini sebagai wasilah dan bukan sebagai matlamat. Dunia mesti dimakmurkan dan ditadbirkan menurut undang-undang Allah agar orang-orang yang berbuat demikian akan mendapat keampunan serta keredaan Alah. Dunia tidak menjadi matlamat tetapi dunia adalah tempat manusia berusaha untuk mencapai matlamat akhirat. Oleh itu kekayaan dan sumber-sumber kekuatan yang lain hanyalah jalan dan cara bagi manusia berusaha untuk mencapai matlamat kehidupan akhirat. Mereka menggunakan harta dunia di jalan Allah penuh reda kerana mengharapkan reda yang lebih besar, iaitu keredaan Allah. Ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan mendidik mereka tentang hakikat ini.

Firman Allah:

Sesungguhn ya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu men yaksikan (sendiri) keingkarann ya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada, sesungguhnya Tuhan merekapada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka. ” (Al-‘Adiyat: 6-11)

“Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dari janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yaqin, nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahannam, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainul yaqin, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)”.(At-Takathur: 1-8)

Mercuri Urval GmbH
  |  Kulim,
 - 19 Jan 2018

Mercuri Urval Senior Elektroingenieur (m w) Anlagenbau & Gebäudetechnik Senior Elektroingenieur (m w) Anlagenbau & Gebäudetechnik M W Group. weltweit führendes Gebäudetechnik. und ...

Experteer GmbH
  |  (Unspecified city), Penang
 - 19 Jan 2018

Well established as a world class player in the Electronic Manufacturing Services (EMS) market, the ESCATEC Group provides a range of design and manufacturing services to a custome...

Mercuri Urval GmbH
  |  Kulim,
 - 19 Jan 2018

Mercuri Urval Leitender Ingenieur (m w) Konstruktion und Planung Leitender Ingenieur (m w) Konstruktion und Planung M W Group. weltweit führendes Gebäudetechnik. und Anlagenbauunte...

Profile Search & Selection
  |  (Unspecified city),
 - 21 Jan 2018

My Client, a prominent player in the medical industry is looking for a Financial Controller, based in Malaysia. This role reports into the Regional Finance Director and will be a h...

Uber
  |  George Town, Penang
 - 17 Jan 2018

SIAPA KAMI. Pandu dengan Uber dan dapat bayaran mingguan dalam bentuk tambang dengan membantu komuniti kita bergerak sekitar bandar. Memandu dengan Uber adalah cara hebat untuk me...

Uber
  |  George Town, Penang
 - 18 Jan 2018

SIAPA KAMI. Pandu dengan Uber dan dapat bayaran mingguan dalam bentuk tambang dengan membantu komuniti kita bergerak sekitar bandar. Memandu dengan Uber adalah cara hebat untuk me...

neuvoo job search kerja-kerja

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment