≡ Menu

Aqidah yang Teguh

Aqidah yang Teguh

Asas utama dalam pembentukan generasi awal Islam ialah ‘aqidah. Ayat-ayat al-Qur’an turun dengan tema-tema utama di sekitar permasalahan rububiyyatillah dan uluhiyyatillah. Surah-surah awal seperti surah-surah al-‘Alaq, al-Qalam, at-Takwir, al-A’la membincangkan berkenaan rububiyyah dan uluhiyyah Allah.

Sebagai contoh permulaan surah al-‘Alaq menerangkan beberapa sifat rubiyyyah Allah seperti mencipta manusia daripada segumpal darah, memberi ‘ilmu kepada manusia melalui perantaraan membaca dan menulis serta menanamkan ke dalam dada manusia ‘ilmu yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Dalam ayat-ayat yang berikutnya pula Allah menjelaskan kekuasaan-Nya terhadap makhlukNya dan akhirnya menutup surah ini dengan sifat uluhiyyahnya:

“Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Allah). ”(A-‘Alaq: 19)

Di dalam bahagian awal surah al-Qalam pula Allah menggariskan beberapa tindakan yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin dalam menghayati pengertian uluhiyyatillah. Ayat-ayat pada awal surah ini menunjukkan cara untuk merealisasikan penerimaan terhadap uluhiyyah Allah. Langkah pertama ini ialah agar kaum msulimin tidak mengikuti kehendak-kehendak golongan musyrikin‘. Ini kerana kepatuhan terhadap kehendak-kehendak mereka akan men jadikan penerimaan mereka terhadap perintah dan hukum Allah berbelah bagi. Hakikat utama uluhiyyatillah ialah tiada sekutu dan perserikatan dalam kuasa mutlak Allah. Dengan yang demikian orang-orang yang benar-benar beriman tidak boleh sama sekali membiarkan dirinya dipandu menurut kehendak-kehendak orang-orang yang mendustakan Allah. Allah berfirman:

“Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah)”. (Al-Qalam: 8)

Kemudian selepas mengasaskan dasar utama hakikat uluhiyyah Allah ini, maka ALlah men jelaskan pula beberapa sifat rububiyyahnya melalui ibarat-ibarat seperti Allah berkuasa penuh terhadap tanaman dan kebun yang subur yang dimiliki oleh pemilik-pemiliknya.

Selepas itu sekali lagi Allah menjelaskan sifat-sifat uluhiyyahnya dengan mencabar orang-orang yang ingkar sekiranya mereka sanggup mendatangkan sekutu-sekutu mereka bagi mempertahankan hujjah mereka.

Firman Allah:

“Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. ” (Al-Qalam: 41)

Demikianlah seterusnya surah-surah awal yang diturunkan di Makkah yang membicarakan permasalahan rububiyyah dan uluhiyyah Allah sehingga para sahabah dirangkumi dengan kefahaman, kesedaran dan suasana ‘ubudiyyah yang sebenarnya. Bahkan sekiranya ayat-ayat al-Qur’an menggariskan sifat-sifat rububiyyah dan uluhiyyah sebagai asas tauhidullah, maka tindakan-tindakan Rasulullah s.a.w pula adalah penterjemahan kepada cara yang sebenar untuk mentauhidkan Allah.

Ayat-ayat al-Qur’an dan tindakan-tindakan Rasulullah s.a.w itu sendiri adalah sumber utama dalam membina para sahabah agar menjadi anggota-anggota jama’ah Islam yang mempunyai ‘aqidah yang kuat.

Synthomer
  |  (Unspecified city),
 - 23 Jul 2017

Synthomer's European Graduate Programme (SynGP) offers highly qualified university graduates excellent career prospects and the unique opportunity to create a group wide network of...

Uber
  |  (Unspecified city), Johor
 - 24 Jul 2017

SIAPA KAMI. Pandu dengan Uber dan dapat bayaran mingguan dalam bentuk tambang dengan membantu komuniti kita bergerak sekitar bandar. Memandu dengan Uber adalah cara hebat untuk me...

AIA Hong Kong
  |  (Unspecified city),
 - 24 Jul 2017

Description. Company Name. AIA BHD Position Title. Branch Executive Department. Functional Area. Johor Bahru DU Customer Centre Reports to. Branch Head Current Job Grade Level CCB0...

Binary.com
  |  (Unspecified city),
 - 23 Jul 2017

PostgreSQL Database Programmer and Administrator (DBA). Binary.com is seeking a driven, proactive, and highly experienced PostgreSQL Database Programmer. Administrator. You will p...

Binary.com
  |  (Unspecified city),
 - 23 Jul 2017

Senior Perl Developer. Binary.com is seeking a driven, proactive, and highly experienced Senior Perl Developer. You will write robust, high quality, and production ready code that...

Binary.com
  |  (Unspecified city),
 - 23 Jul 2017

Cryptocurrency Blockchain Developer. Binary.com is seeking a driven, proactive, and experienced developer with extensive knowledge of cryptocurrency and blockchain concepts. You w...

neuvoo job search kerja-kerja

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment